Föreningsstämma 2021 --- 30 JUNI 19.00 

Kallelse och instruktioner hur stämman genomförs sänds till alla medlemmar senast 15 juni.

Du välkommen att påverka föreningen genom motion senast 6 juni till styrelsen@bredband-au.se


Att skriva en motion

För att föreningen ska kunna ta ställning till motionen behövs följande innehåll


  • RUBRIK: Rubrik ska tydligt sammanfatta vad motionen handlar om.
  • BAKGRUND: Vad är anledningen till att denna motion behöver ställas? Ange bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget och vad du vill påverka eller ändra på.
  • FÖRSLAG TILL BESLUT: Beskriv ett tydligt förslag som medlemmarna kan ta ställning till.
  • NAMN: Namnet på den medlem som lämnar motionen

Notera att motionen ska gälla förslag relaterat till föreningen och hur den ska drivas.

Frågor och synpunkter om bredbandsprojektet är välkomna till intresserad@bredband-au.se