Projektet går enligt plan!

Notera: Under vinterperioden begränsas/pausas aktiviteter.

De första anslutningarna driftsatta ( 70 st) 


  • Nord och Mitt: Inkoppling av fastigheter påbörjad i oktober 2021. 
  • Rönnäs: Inkoppling i fastigheter påbörjas april 2022.
  • Syd och Väst: Inkoppling beräknas klar under sommaren 2022. 
  • Öst: Grävning påbörjas i februari 2022. 


För information om vilket område din fastighet tillhör se fastighetsförteckning


Undrar du över något? 

Exempel: 

  • Vilka internettjänster och vilka leverantörer kommer jag kunna välja?

  • Jag stänger stugan inför vintern. Vad händer om ni inte kan dra in fibern?

Se vår sida "Vanliga frågor"


Har du inte beställt?

Du kan beställa anslutning innan den 1 mars 2022.

Alla beställningar som når oss innan detta datum utvärderas löpande.Bredbandsprojektet 

Detta projektet baseras på erfarenhet från liknande projekt som drivits i föreningsform ("Byalag"). Det säkerställer att investeringar kommer medlemmarna tillgodo då projektet inte drivs i kommersiellt syfte.

Efter projektets avslut finns en plan för vidare drift varför föreningen endast hanterar införandet.


Önskar du mer information?