Projektet går enligt plan!


98% av anslutningarna färdiga

Alla anslutningar blir färdiga under november

  • Nätet är nu fullt i drift
  • Besiktning och slutredovisning återstår

Läs gärna sidan "Vanliga frågor" där vi samlat lite svar

Är du nyfiken på vilka tjänster som kan väljas? Besök denna länk


Bredbandsprojektet 

Detta projektet baseras på erfarenhet från liknande projekt som drivits i föreningsform ("Byalag"). Det säkerställer att investeringar kommer medlemmarna tillgodo då projektet inte drivs i kommersiellt syfte.

Efter projektets avslut finns en plan för vidare drift varför föreningen endast hanterar införandet.


Önskar du mer information?