Bredband via fiber

Du har väl inte glömt att beställa?

Status

  • 13 januari 2020 - Byggledare tillsatt 

  • 27 januari 2020 - Projektledare tillsatt 

  • 3 februari 2020 - Projektör tillsatt

  • 20 februari 2020 - Beställningar börjar komma in

  • 11 o 15 mars 2020 - Informationsmöten genomförda

  • 2 april 2020 - Start för samförläggning EON


Blir det någon skillnad mot föregående försök?  Ja!!!

Detta projektet baseras på erfarenhet från liknande projekt som drivits i föreningsform ("Byalag"). Dessa har lyckats väl med sina genomföranden.

Alla investeringar kommer medlemmarna tillgodo. Efter projektets avslut finns en färdig plan för vidare drift varför föreningen endast behöver hantera införandet.

Sprid gärna denna information till dina grannar. Tack!


Asby Udde, Norra Vi och anslutande områden.
Asby Udde, Norra Vi och anslutande områden.

Mer information?