Projektet går enligt plan!

Förläggning 50% klart

Fiberblåsning 40% klart

Tomtprojektering 85% klart

  • Nord: Grävning, förläggning och fiberblåsning klart. 
  • Mitt: Majoriteten av grävning och förläggning klar.
  • Rönnäs: Stamnät klart. Spridningsnät till fastigheter startar i september.
  • Väst: Grävning, förläggning och fiberblåsning klart. Spridningsnät påbörjat.
  • Syd: Grävning och förläggning pågår.
  • Öst: Projektering pågår. 

I september-oktober 2021 påbörjas första inkopplingarna.


Undrar du över något? 

T.ex. Jag stänger stugan inför vintern. Vad händer om ni inte kan dra in fibern?

Se vår sida "Vanliga frågor"

Har du inte beställt?

Du kan fortfarande beställa anslutning

Nya beställningar utvärderas löpande under projektet.Bredbandsprojektet 

Detta projektet baseras på erfarenhet från liknande projekt som drivits i föreningsform ("Byalag"). Det säkerställer att investeringar kommer medlemmarna tillgodo då projektet inte drivs i kommersiellt syfte.

Efter projektets avslut finns en plan för vidare drift varför föreningen endast hanterar införandet.


Önskar du mer information?