Projektet går enligt plan!


Mer än 70% av anslutningarna är färdiga. 


  • Grävning beräknas avslutad i början av oktober
  • Inkoppling av resterande fastigheter pågår

Samtliga anslutningar planeras vara klara till slutet av oktober

Läs gärna sidan "Vanliga frågor" där vi samlat lite svar

Är du nyfiken på vilka tjänster som kan väljas? Besök denna länk


Bredbandsprojektet 

Detta projektet baseras på erfarenhet från liknande projekt som drivits i föreningsform ("Byalag"). Det säkerställer att investeringar kommer medlemmarna tillgodo då projektet inte drivs i kommersiellt syfte.

Efter projektets avslut finns en plan för vidare drift varför föreningen endast hanterar införandet.


Önskar du mer information?