Projektet går enligt plan!


Mer än 70% av anslutningarna är färdiga. 


  • Huvudparten av grävning är slutförd 
  • Under sommaren fortsätter arbete med stamnät och fiberdragning
  • Inkoppling av resterande fastigheter återupptas i september

Alla anslutningar planeras vara klara till slutet av oktober


Bredbandsprojektet 

Detta projektet baseras på erfarenhet från liknande projekt som drivits i föreningsform ("Byalag"). Det säkerställer att investeringar kommer medlemmarna tillgodo då projektet inte drivs i kommersiellt syfte.

Efter projektets avslut finns en plan för vidare drift varför föreningen endast hanterar införandet.


Önskar du mer information?