Projektet går enligt plan!

Förläggning 45% klart

Fiberblåsning 30% klart

Tomtprojektering 85% klart

  • Grävning, förläggning och fiberblåsning är klar i område nord
  • Grävning för anslutning mot Asby (område väst) pågår
  • Parallellt sker även förläggning på fastighetstomter 


I september-oktober 2021 påbörjas första inkopplingarna.

Har du inte beställt?

Du kan fortfarande beställa anslutning

Nya beställningar utvärderas löpande under projektet.Bredbandsprojektet 

Detta projektet baseras på erfarenhet från liknande projekt som drivits i föreningsform ("Byalag"). Det säkerställer att investeringar kommer medlemmarna tillgodo då projektet inte drivs i kommersiellt syfte.

Efter projektets avslut finns en plan för vidare drift varför föreningen endast hanterar införandet.

Läs gärna  avsnittet "Vanliga frågor".Önskar du mer information?