Obs! 

Årsmöte 2024 senarelagt 

Mer information kommer inom kortFöreningens uppdrag har nu genomförts

Ny nätägare blir Ydre kommun

För mer information se denna länk


Bredbandsprojektet 

Detta projektet baseras på erfarenhet från liknande projekt som drivits i föreningsform ("Byalag"). Det säkerställer att investeringar kommer medlemmarna tillgodo då projektet inte drivs i kommersiellt syfte.

Efter projektets avslut finns en plan för vidare drift varför föreningen endast hanterar införandet.


Önskar du mer information?