Projektet går enligt plan!


Viktig milstolpe: De första fastigheterna kopplas in 11 oktober 


  • Nord och Mitt: Inkoppling påbörjas i oktober 
  • Rönnäs: Stamnät klart. Spridningsnät till fastigheter startar i september.
  • Väst: Grävning, förläggning och fiberblåsning klart. Spridningsnät påbörjat.
  • Syd: Grävning och förläggning pågår.
  • Öst: Projektering pågår. 


För information om vilket område din fastighet tillhör se fastighetsförteckning


Undrar du över något? 

Exempel: 

  • Vilka internettjänster och vilka leverantörer kommer jag kunna välja?

  • Jag stänger stugan inför vintern. Vad händer om ni inte kan dra in fibern?

Se vår sida "Vanliga frågor"


Har du inte beställt?

Du kan fortfarande beställa anslutning

Nya beställningar utvärderas löpande under projektet.Bredbandsprojektet 

Detta projektet baseras på erfarenhet från liknande projekt som drivits i föreningsform ("Byalag"). Det säkerställer att investeringar kommer medlemmarna tillgodo då projektet inte drivs i kommersiellt syfte.

Efter projektets avslut finns en plan för vidare drift varför föreningen endast hanterar införandet.


Önskar du mer information?