Projektet går enligt plan!


De första anslutningarna färdiga ( > 100 st) 


  • Nord och Mitt: Inkoppling i fastigheter pågår. 
  • Rönnäs: Inkoppling i fastigheter påbörjas april 2022.
  • Syd: Inkoppling i fastigheter pågår. 
  • Väst: Inkoppling klar under sommaren 2022. 
  • Öst: Grävning pågår. Inkoppling klar senast oktober 2022. Bredbandsprojektet 

Detta projektet baseras på erfarenhet från liknande projekt som drivits i föreningsform ("Byalag"). Det säkerställer att investeringar kommer medlemmarna tillgodo då projektet inte drivs i kommersiellt syfte.

Efter projektets avslut finns en plan för vidare drift varför föreningen endast hanterar införandet.


Önskar du mer information?