Framtidssäkrat bredband 


Vi har börjat dra fram anslutningar!

Notera att man fortfarande kan beställa anslutning. Dessa beställningar utvärderas löpande under projektet.


Har du läst vårt senast utskick? Klicka här


Bredbandsprojektet 

Detta projektet baseras på erfarenhet från liknande projekt som drivits i föreningsform ("Byalag"). Det säkerställer att investeringar kommer medlemmarna tillgodo då projektet inte drivs i kommersiellt syfte.

Efter projektets avslut finns en plan för vidare drift varför föreningen endast behöver hantera införandet.

Läs gärna  avsnittet "Vanliga frågor".Asby Udde, Norra Vi och anslutande områden.
Asby Udde, Norra Vi och anslutande områden.

Mer information?