Framtidssäkrat bredband 


Projektet går enligt plan!

15 % av grävning och framdragning är redan klart.

I september 2021 påbörjas inkoppling.


Har du inte beställt?

Du kan fortfarande beställa anslutning

Nya beställningar utvärderas löpande under projektet. 


Vill du läsa vårt senast utskick? Klicka här


Bredbandsprojektet 

Detta projektet baseras på erfarenhet från liknande projekt som drivits i föreningsform ("Byalag"). Det säkerställer att investeringar kommer medlemmarna tillgodo då projektet inte drivs i kommersiellt syfte.

Efter projektets avslut finns en plan för vidare drift varför föreningen endast behöver hantera införandet.

Läs gärna  avsnittet "Vanliga frågor".Asby Udde, Norra Vi och anslutande områden.
Asby Udde, Norra Vi och anslutande områden.

Önskar du mer information?