Framtidssäkrat bredband


Tack för alla beställningar! Nu kör vi !

Det är inte för sent att "hänga på".  
Vi erbjuder under en begränsad tid fler att ansluta sig. Resultatet av detta kan bli en billigare anslutning samtidigt som man hjälper föreningen.

Sprid gärna denna information till dina grannar. Tack!

.

Status

  • 13 januari 2020 - Byggledare tillsatt 

  • 27 januari 2020 - Projektledare tillsatt 

  • 3 februari 2020 - Projektör tillsatt

  • 20 februari 2020 - Beställningar börjar komma in

  • 11 o 15 mars 2020 - Informationsmöten genomförda

  • 2 april 2020 - Start för samförläggning EON

  • 31 maj 2020 - Beställningar inkomna

  • 4 juni 2020 - Beställningsvolym uppnådd

  • 15 juni 2020 - Gräventreprenör tillsatt


Du kan lita på att detta blir verklighet!

Detta projektet baseras på erfarenhet från liknande projekt som drivits i föreningsform ("Byalag"). Det säkerställer att alla investeringar kommer medlemmarna tillgodo då projektet inte drivs i kommersiellt intresse.

Efter projektets avslut finns en plan för vidare drift varför föreningen endast behöver hantera införandet.

Läs gärna  avsnittet "Vanliga frågor".Asby Udde, Norra Vi och anslutande områden.
Asby Udde, Norra Vi och anslutande områden.

Mer information?