Nätet är nu i full drift 

  • Slutredovisning pågår
  • Besked inväntas från Jordbruksverket (läs mer här)
  • Slutdebitering försenas p.g.a. ovanstående

Är du nyfiken på vilka tjänster som kan väljas? Besök denna länk


Bredbandsprojektet 

Detta projektet baseras på erfarenhet från liknande projekt som drivits i föreningsform ("Byalag"). Det säkerställer att investeringar kommer medlemmarna tillgodo då projektet inte drivs i kommersiellt syfte.

Efter projektets avslut finns en plan för vidare drift varför föreningen endast hanterar införandet.


Önskar du mer information?