Projektet för bredband går enligt plan. 37 % av schaktning är klar.

>> Grävning pågår nu mot Asby (område väst)

>> "Fiber blåsning" påbörjad.

I september 2021 påbörjas inkoppling.


Har du inte beställt?

Du kan fortfarande beställa anslutning

Nya beställningar utvärderas löpande under projektet.Bredbandsprojektet 

Detta projektet baseras på erfarenhet från liknande projekt som drivits i föreningsform ("Byalag"). Det säkerställer att investeringar kommer medlemmarna tillgodo då projektet inte drivs i kommersiellt syfte.

Efter projektets avslut finns en plan för vidare drift varför föreningen endast hanterar införandet.

Läs gärna  avsnittet "Vanliga frågor".Önskar du mer information?