GDPR

Behandling av personuppgifter (GDPR)

När du blir medlem i vår förening eller lämnar din intresseanmälan så lagras dina personuppgifter för att föreningen ska kunna ska kunna genomföra sitt uppdrag samt kontakta dig med svar.

Hur behandlar föreningen dina personuppgifter?

Dataskyddsförordningen EU 2016/0279 (GDPR) finns till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer.

Vad avses med behandling av personuppgifter?

"Behandla" omfattar det vi gör med dina personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen är insamling, registrering, spridning och bearbetning några exempel på behandling av personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in?
Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, när du skickar ett e-postmeddelande, fyller i webformulär eller när du fyller i och lämnar en blankett till oss som innehåller personuppgifter.

Vilka delas din information till?

Det tidigare genomförda intresseanmälningen resulterade i ansökan om statligt bidrag. Uppgifter sändes då till Länsstyrelsen och Jordbruksverket med information gällande permanentboende fastighetsägare som visat intresse för bredbandsanslutning. 

Hur länge sparas personuppgifterna?

Vi sparar ditt data så länge som det är nödvändigt att genomföra intresseanmälan, bidragsansökan och genomförande av projektet.

Hur skyddas mina personuppgifter

All behandling av personuppgifter ska ske med respekt för den personliga integriteten och med beaktande av EU:s dataskyddsförordning och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.