Bredband Asby Udde Ekonomisk Förening. Org.nr: 769637-6271
Bredband Asby Udde Ekonomisk Förening. Org.nr: 769637-6271


Vår ekonomiska förening

Tidigare försök att skapa en bredbandslösning för Asby Udde och Norra Vi har inte lyckats varför vi (ett antal fastighetsägare) på inrådan av Ydre kommun gjort gemensam sak och bildat en ekonomisk förening.  Föreningen är registrerad hos bolagsverket med org.nr 769637-6271. 

Huvudsakligen sker arbetet ideellt i vår förening

Föreningens syfte är att skapa bredbandsuppkoppling till rimligt pris.

Vi har bra förutsättningar att lyckas med bland annat::

  • Goda erfarenhet från liknande projekt (s.k. "Byalag"). 
  • EU-bidrag ("Levande landsbygd")
  • Ydre kommuns intresse
  • Gemensamt intresse från permanent- och fritidsboende

Vi kommer att arbeta nära alla boende, markägare och existerande föreningar för att på enklast sätt nå bästa resultatet. 


Mer information?