Vår ekonomiska förening

Föreningen är registrerad hos bolagsverket med org.nr 769637-6271..    

Alla som betalt insats är därmed även medlemmar i föreningen.

Arbetet i föreningen sker huvudsakligen ideellt.

Föreningens syfte är att skapa bredbandsuppkoppling till rimligt pris.

Vi har bra förutsättningar att lyckas med bland annat::

  • Goda erfarenhet från liknande projekt (s.k. "Byalag"). 
  • EU-bidrag ("Levande landsbygd")
  • Ydre kommuns intresse
  • Gemensamt intresse från permanent- och fritidsboende

Vårt mål är att alltid arbeta i samförstånd med boende, markägare, leverantörer och föreningar för att på bästa sätt nå resultat. 


Styrelsen

Vår ekonomiska förening har sen starten av projektet haft samma representanter och kompletterats med adjungerade representanter för att noga förankra uppdraget i hela bygden.


Styrelsen

Ellinor Fredriksson

Gunilla Isaksson Book

Lars Lindström

Anders Wahlgren

Michael Fridlund

Adjungerade

Hans Andersson

Tommy Johansson


Mer information?