Vår ekonomiska förening

Föreningen är registrerad hos bolagsverket med org.nr 769637-6271..    

Alla som betalt insats är därmed även medlemmar i föreningen.

Arbetet i föreningen sker huvudsakligen ideellt.

Föreningens syfte är att skapa bredbandsuppkoppling till rimligt pris.

Vi har bra förutsättningar att lyckas med bland annat::

 • Goda erfarenhet från liknande projekt (s.k. "Byalag"). 
 • EU-bidrag ("Levande landsbygd")
 • Ydre kommuns intresse
 • Gemensamt intresse från permanent- och fritidsboende

Vi kommer att arbeta nära alla boende, markägare och existerande föreningar för att på enklast sätt nå bästa resultatet. 


Status

 • 13 januari 2020 - Byggledare tillsatt 

 • 27 januari 2020 - Projektledare tillsatt 

 • 3 februari 2020 - Projektör tillsatt

 • 20 februari 2020 - Beställningar börjar komma in

 • 11 o 15 mars 2020 - Informationsmöten genomförda

 • 2 april 2020 - Start för samförläggning EON

 • 31 maj 2020 - Beställningar inkomna

 • 4 juni 2020 - Beställningsvolym uppnådd

 • 15 juni 2020 - Gräventreprenör tillsatt

 • 5 augusti 2020 - Fiberinstallatör tillsatt

 • 28 september 2020 - Förläggning påbörjad

 • 30 juni 2021 - Föreningsstämma genomförd

 • 28 juli 2021 - Kommunikationsoperatör vald

Mer information?