VANLIGA FRÅGOR


1. Vad får jag när jag beställer anslutning till bredband?

Svar: När du beställt anslutning får du snabbt besked och kompletterande information. Om det är möjligt att ansluta din fastighet så betalas en initial insats och du blir då även medlem i vår förening. Den totala anslutningsavgiften inkluderar alla kostnader för projektering, framdragning, material och installation i din fastighet.

2. Vad kommer det att kosta?

Svar: Den totala kostnad är satt till min 18.000 och max 22.000 kr. Spannet säkerställer att flexibilitet finns i projektet. Vid fler anslutningar till närliggande byggnader på sin fastighet ges rabatt. 

3. När ska jag betala resterande belopp?

Svar: Slutdebitering sker först när projektet är slutfört d.v.s. alla beställda anslutningar är inkopplade och testade. På detta sätt garanteras att den exakta kostnaden (inom 18.000 - 22.000 kr) per anslutning kan beräknas.  

4. Kan jag använda min anslutning innan slutavgift betalats?

Svar: Ja. Så snart installation är färdig i fastigheten kan man aktivera de tjänster man önskar.

5. Blir det någon löpande kostnad för min anslutning?

Svar: Nej. Anslutningsavgiften är en engångskostnad. Löpande kostnader gäller bara för de tjänster man beställer för sin anslutning.

6. Får jag och min granne dela på en anslutning?

Svar: Nej. Anslutningsavgiften gäller per hushåll. För eget bruk kan du använda det inom egna fastighetens samtliga byggnader i ditt egna nätverk. 

7. Vilka internettjänster och leverantörer kommer jag kunna välja?

Svar: Besök informationssidan för att se utbudet.. 

8. Kan jag påverka hur indragning till mitt hus sker?

Svar: Ja. I god tid innan grävning och förläggning kontaktas du för planering, så kallad "Tomtprojektering" och får även mer detaljerad information vid epost. Projekteraren går igenom önskemål och ni kommer gemensamt fram till hur detta ska ske. För att vara förberedd så rekommenderas att man funderar på: 

  • Var är det lämpligt att dra på tomten?
  • Vad behövs ta hänsyn till  (el, vatten, avlopp, robotklippare etc.).?
  • Var är det lämpligt att gå in med inkopplingen i huset?
  • Var ska det inkommande uttaget (aktiv utrustning) placeras? Eluttag behövs och närhet till tv om sådan tjänst skall användas. 

9. Hur hanteras befintliga ledningar och rör i marken?

Svar: Elbolagens elledningar fram till mätarskåp och aktiva teleledningar fram till ert första telefonjack ingår utan kostnad. Som fastighetsägare har du ansvar för egna ledningar och rör. Om hjälp önskas för att söka fram dessa längs planerad schaktsträcka sker detta mot en mindre ersättning.

10. Kan jag ansluta mej senare?

Svar: Det finns ingen garanti att man kan ansluta senare, då nätet byggs baserat på de som beställt anslutning, men vid de platser som grannar anslutits kan troligen detta ske. En senare anslutning kan bli avsevärt mer kostsam.

11. Vad händer om jag inte är i huset, t.ex. "stängt för vintern", när fibern ska dras in?

Svar: I god tid innan fiberinstallation i ditt hus kommer ett brev med förslag på tidpunkt/datum. Du kan då välja att acceptera förslaget eller kontakta för en annan tid.

12. När sker min installation?

Svar: I god tid innan fiberinstallation kontaktas ni via brev (se svar ovan). Installation sker löpande och anpassat efter lämplighet vilket även inkluderar väderförhållande.  Räkna därför med att installation inte sker vid vinterförhållanden.