VANLIGA FRÅGOR


1.  Kan jag beställa anslutning redan nu?

Svar: Ja! Här finns information och beställningsformulär.

2. Kan jag som fritidsboende även ansluta min fastighet?

Svar: Absolut! Genom att inkludera både permanent- och fritidsboende blir kostnaden per anslutning lägre.

3. Vad kommer det att kosta?

Svar: Den totala kostnad kommer att bli mellan 18.000 - 22.000 kr. Om man önskar flera anslutningar till närliggande byggnader, på sin fastighet, ges rabatt för dessa. Vid en hög anslutningsgrad blir priset lägre varför målet är att så många som möjligt ansluter sig. 

4. Vad får jag när jag beställer anslutning till bredband?

Svar:  I första skedet blir du medlem i föreningen och betalar därmed också en insats till projektet. När projektet slutförts fastställs den slutgiltiga anslutningsavgiften och resterande belopp betalas in. Den slutliga anslutningsavgiften inkluderar alla kostnader för projektering, framdragning, material och installation i er fastighet.

5. Förlorar jag min insats om det uppstår något hinder för installation?

Svar: Nej, du kan inte förlora din insats. Om det uppstår något hinder för att dra fram en anslutning till din fastighet återbetalas hela summan.

6. Min fastighet ligger lite avsides. Kan jag förlora min insats?

Svar: Nej, du kan inte förlora din insats. Insats betalas alltid tillbaka till den som inte får en fungerande anslutning. Detta gäller oavsett fas i projektet. 

När anmälningstiden avslutats (31 maj 2020) kommer de som som eventuellt inte kan anslutas bli kontaktade för mer information. Det är då fritt att välja om insatsen ska stå kvar eller återbetalas direkt. För de som väljer att ha kvar sin insats kommer vi under projektets gång löpande utvärdera det ekonomiska utrymmet för att koppla in "avsides anslutningar". Vårt mål är att ansluta så många som möjligt. 


7. Kan jag ansluta mej senare?

Svar: Framdragning av bredband kommer, i möjligaste mån, se till att framtida inkopplingar kan ske för fastigheter som inte ansluts i detta projekt. Priset för för senare inkoppling kan bli avsevärt högre. Projektet baseras på att majoriteten ansluter sej. Frågan är snarare: "Kommer det att finnas något att ansluta sej till om man inte går med nu?"

8. Blir det dyrare om det är långt till min fastighet?

Svar: Projektet kommer erbjuda anslutning baserad på intresse inom definierat geografiskt områden. Inom dessa område får alla fastigheter samma anslutningsavgift. 

9. Får jag och min granne dela på en anslutning?

Svar: Nej. Anslutningsavgiften gäller per hushåll. För eget bruk kan du använda det inom egna fastighetens samtliga byggnader i ditt egna nätverk. 

10. Blir det någon löpande kostnad för min anslutning?

Svar: Nej. Anslutningsavgiften är en engångskostnad. Löpande kostnader gäller bara för de tjänster man beställt.

11. Jordbruksverket annonserar att bredbandsstöd dras in 2020. Påverkar detta vårt projekt?

Svar: Jordbruksverket har meddelat att vissa stöd inom ramen för landsbygdsprogrammet nu stoppats. Detta gäller även projektstöden för bredbandsutbyggnad. Redan beviljade stöd berörs inte av detta beslut. Alla medel som tilldelats för bredbandsutbyggnaden för vårt projekt kvarstår oförändrade .

12. Blir det ett "öppet nät" där man har frihet att välja tjänster och leverantörer?

Svar: Detta projekt följer gällande bidragsregler vilket innebär att en konkurrensutsatt upphandling av kommunikationsoperatör kommer att ske.  I denna upphandling kommer föreningen att ställa krav på  att kommunikationsoperatören har så kallat "Öppet nät" så att olika tjänsteleverantörer kan erbjuda sina tjänster i nätet för att inte diskriminerar någon. 

Förtydligande: Som kund behöver du inte fundera på det bakomliggande. Du väljer den tjänsteleverantör och  tjänster som önskas för Internet, TV och telefoni. Det är det enda man betalar löpande avgift för.