VANLIGA FRÅGOR


1.  Kan jag fortfarande beställa anslutning?

Svar: Ja! Här finns beställningsformulär.

2. Min fastighet ligger lite avsides. Är det lönt att anmäla sig?

Svar: Ja, Det ekonomiska utrymmet kommer löpande utvärderas under projektets gång där även "avsides anslutningar" hanteras. Vårt mål är att ansluta så många som möjligt av de som anmält sig.

3. Vad kommer det att kosta?

Svar: Den totala kostnad kommer att bli mellan 18.000 - 22.000 kr. Om man önskar flera anslutningar till närliggande byggnader, på sin fastighet, ges rabatt för dessa. Vid en hög anslutningsgrad blir priset lägre varför målet är att så många som möjligt ansluter sig. 

4. Vad får jag när jag beställer anslutning till bredband?

Svar:  Du blir medlem i föreningen och betalar därmed också en insats till projektet. När projektet slutförts fastställs den slutgiltiga anslutningsavgiften och resterande belopp betalas in. Den slutliga anslutningsavgiften inkluderar alla kostnader för projektering, framdragning, material och installation i er fastighet.

5. Förlorar jag min insats om det uppstår något hinder för installation?

Svar: Nej, du kan inte förlora din insats. Om det uppstår något hinder för att dra fram en anslutning till din fastighet återbetalas hela summan.

6. Kan jag ansluta mej senare?

Svar: Det finns ingen garanti att man kan ansluta senare, då nätet byggs baserat på de som beställt anslutning, men vid de platser som grannar anslutits kan troligen detta ske. En senare anslutning kan bli avsevärt mer kostsam.  

7. Får jag och min granne dela på en anslutning?

Svar: Nej. Anslutningsavgiften gäller per hushåll. För eget bruk kan du använda det inom egna fastighetens samtliga byggnader i ditt egna nätverk. 

8. Blir det någon löpande kostnad för min anslutning?

Svar: Nej. Anslutningsavgiften är en engångskostnad. Löpande kostnader gäller bara för de tjänster man beställer för sin anslutning.

9. Blir det ett "öppet nät" där man har frihet att välja tjänster och leverantörer?

Svar: Detta projekt följer gällande bidragsregler vilket innebär att en konkurrensutsatt upphandling av kommunikationsoperatör kommer att ske.  I denna upphandling kommer föreningen att ställa krav på  att kommunikationsoperatören har så kallat "Öppet nät" för att inte diskriminerar någon. Olika tjänsteleverantörer kan därför erbjuda sina tjänster i nätet. 

Förtydligande: Som fastighetsägare blir därför bara valet vilken tjänsteleverantör och de tjänster (Internet, TV och telefoni) som önskas..