VANLIGA FRÅGOR


1. Hur beställer jag tjänster (internet, TV, telefon etc.)?

Svar: Information lämnas till fastighetsägaren vid installationen. När uttaget (fibern) aktiveras kan man ansluta en dator (eller router) till uttaget och slussas då direkt till  "Stadsnätsportalen"  (vokby.stadsnatsportalen.se) för val av leverantör och tjänster. Man får då även vissa uppgifter automatisk ifyllda i beställningsformuläret. Alternativt kan tjänster beställas på "Stadsnätsportalen" från annan anslutning eller via telefon.

2. När ska jag betala resterande belopp / slutbetalning?

Svar: 2023-08-28 Uppdaterad information: Faktura för slutbetalning kommer sändas till varje medlem när projektet är slutfört. Detta har försenats ytterligare då vi inväntar nu Jordbruksverkets beslut om kontroll ska utföras.

3. Kan jag använda min anslutning innan slutavgift betalats?

Svar: Ja. Så snart installation är färdig i fastigheten kan man aktivera de tjänster man önskar.

4. Får jag och min granne dela på en anslutning?

Svar: Nej. Anslutningsavgiften gäller per hushåll. För eget bruk kan du använda det inom egna fastighetens samtliga byggnader i ditt egna nätverk.  

5. Jag har sålt min fastighet. Hur kan jag överföra mitt avtal till den nya ägaren?

Svar: Du kan enkelt överlåta din kapitalinsats och medlemskap till köparen genom att fylla i en blankett och lämna in till föreningen. Slutbetalning debiteras den aktiva medlemmen . Blankett kan du ladda ner via knappen längst ner på sidan.

6. Jag har dålig mobiltäckning. Kan min bredbanduppkoppling lösa detta?

Svar: Ja. Om du har ett trådlöst nät (W-Fi) till din anslutning  är det möjligt att ringa eller ta emot telefonsamtal via ditt trådlösa nät (förutsatt att din mobil är ansluten till detta nät). Huvudelen av  operatörerna stöder detta. För att aktivera: Öppna appen Telefon och tryck på Inställningar följt av Samtal(inställningar). Aktivera "Wi-Fi-samtal".