VANLIGA FRÅGOR


1. Hur beställer jag tjänster (internet, TV, telefon etc.)?

Svar: Installatören lämnar över information vid installationen. När uttaget (fibern) aktiveras kan man ansluta en dator eller router till uttaget och slussas då direkt till  "Stadsnätsportalen"  (vokby.stadsnatsportalen.se) där man kan välja leverantör och tjänster. Vissa uppgifter fylls automatisk i beställningsformuläret om denna metod används. Man kan även beställa direkt på nämnd adress "Stadsnätsportalen" från annan anslutning. 

Obs!  "Kundinformation" i beställningsformuläret gäller anslutningsadress och inte faktureringsadress.

2. När ska jag betala resterande belopp på anslutningskostnaden?

Svar: Slutfaktura kommer sändas till varje fastighetsägare när projektet är slutfört d.v.s. ALLA beställda anslutningar är inkopplade och testade. På detta sätt kan den exakta kostnaden beräknas. 

3. Kan jag använda min anslutning innan slutavgift betalats?

Svar: Ja. Så snart installation är färdig i fastigheten kan man aktivera de tjänster man önskar.

4. Får jag och min granne dela på en anslutning?

Svar: Nej. Anslutningsavgiften gäller per hushåll. För eget bruk kan du använda det inom egna fastighetens samtliga byggnader i ditt egna nätverk.  

5. Kan jag ansluta mej senare?

Svar: Det finns ingen garanti att man kan ansluta senare. Nätet byggs baserat på beställda anslutningar.

6. Vad händer om jag inte är i huset när fibern ska kopplas in?

Svar: I god tid innan fiberinstallation i ditt hus kommer ett brev med information om tidpunkt/datum. Om tidpunkt inte är lämplig kan du kontakta för att få en annan tid.

7. Min granne har fått inkoppling. Varför har jag inte fått det samtidigt?

Svar:  Installation sker löpande och normalt får alla i området samtidigt. Om din beställning ingår i ett så kallar "uppsamlingsheat", på grund av olika orsaker som exempelvis sent lagd beställning, sker installation så snart som möjligt. Enligt nuvarande plan senast i oktober 2022.

8. Jag har sålt min fastighet. Hur kan jag överföra mitt avtal till den nya ägaren?

Svar: Du kan enkelt överlåta dina kapitalinsatser och medlemskap till köparen genom att fylla i en blankett och lämna in till föreningen. Det viktiga är att föreningen får in den underskrivna blanketten för att ändra i medlemsregistret och nå rätt fastighetsägare för information och slutbetalning. Blankett kan du ladda ner via knappen nedanför.