När kommer slutfakturan?

Slutfaktureringen är kopplad till avslutande aktivet från myndigheterna.

Föreningen har försökt få information om att det blir en kontroll eller inte samt när denna kontroll kommer att ske. Men där tog det stopp. Enligt EU-reglerna kan myndigheter inte lämna sådan information. 

För att summera: Det blir lite lagom flummigt men det helt klart är att det är väldigt oklart ;-)


Förklarande text i detalj:

Nätet är i drift och besiktning av alla arbeten är utförd. Efter besiktningsmannens godkännande lämnades slutredovisning till länsstyrelsen i mitten av april.

Länsstyrelsen har meddelat att redovisningen är komplett men något beslut om godkännande, och utbetalning av det återstående stödet, har ännu inte fattats. Projektet kan därigenom inte avslutas och styrelsen anser inte heller att slutfakturering av anslutningskostnaden bör göras innan detta är klart.

Vad kan dröjsmålet bero på? Regelverket förutsätter att även Jordbruksverket kan komma att slutkontrollera projektet och då även länsstyrelsens olika beslut. Om det kommer att ske i detta fall vet vi dock inte med säkerhet. Det som ändå är positivt är att föreningens ekonomi är så god att den ekonomiska belastningen som detta dröjsmål orsakar kan hanteras.

Så snart slutredovisningen är godkänd kommer fakturering av den återstående avgiften att göras. Vår förhoppning är att detta trots allt kommer att ske i närtid.