Varför bredband via fiber när det finns mobilt bredband?

Ännu en gång har det konstaterats i  en ny rapport (oktober 2019) från det statliga forskningsinstitutet RISE :  "Fibernät ger bäst tillgång till framtidens digitala tjänster"


De mobila näten byggs ut men kan ses som ett komplement till fast uppkoppling. 

Mobilnätet har en begränsad räckvidd och kan därför aldrig bli geografiskt heltäckande. Det är en balans mellan kapacitet och räckvidd:  

  • På landsbygden byggs nätet baserat på  så kallat "Täckningsnät". Masterna placeras på geografisk bra platser för att teoretiskt täcka området. Den längre räckvidden resulterar dock även i att man får en betydligt lägre kapacitet för både hastighet och antal användare.

Alla användare delar på den uppkopplade mastens kapacitet varför man på landsbygden snabbt noterar försämring när flera ansluter sig. 

Projektets område är landsbygd och man kan redan idag notera begränsningar och störningar i uppkopplingen vid helger och semesterperioder. Användandet av uppkopplade enheter kommer att öka varför problemet kan bli ännu större om endast mobilt bredband används.

Mobila bredbandslösningar har naturligtvis fördelar genom sin enkelhet och mobilitet varför det är ett bra komplement till en fast installation. Fibernätet är överlägset genom sin stabilitet, kapacitet och ett fast pris oavsett datamängd varför det är den bästa lösningen vid permanent installation. 

Se gärna "Bredband".